PLANLAMA VE REHBERLİK

Kurumun ders-etüt planları, çalışma planları, öğrenci-veli görüşmeleri ve rehberlik envanterlerinin yapıldığı bölümdür.

Ders-etüt planları, seçerek kaydetme, Excel’den yükleme ve ders dağıtım sihirbazı gibi yöntemlerle sisteme yüklenebilmektedir.

Yapılan planlar toplu olarak yılın istenen haftalarına kopyalanabilmektedir. Ayrıca bu bölümden randevulu etüt, etüt devamsızlığı, görüşme talep ve takibi, yoklama takibi, özel ders takibi, öğrenci durum belgesi (ara karne) yazdırma gibi işlemler de yapılabilmektedir.

Bu modülden değişik türlerde, rehberlik envanteri değerlendirilip, sonucu alınabilmektedir. bunlardan bazıları;

  • Sınav kaygısı ölçeği,
  • Çoklu zeka envanteri,
  • Öğrenme alışkanlıkları,
  • Mesleki yönelim envanteri,
  • Stres düzeyi ölçeği,
  • Başarısızlık nedenleri,
  • Memnuniyet anketleri,
  • Aile envanteri,
  • Kendini değerlendirme envanteri,
  • Sosyometri.